Černý kašel

Černý kašel býval v minulosti obávanou dětskou nemocí, jenž se nejvíce projevovala mezi 3 a 5 rokem života. Zavedením povinného očkování se u nás sice podařilo značně snížit jeho výskyt, ale rozhodně to neznamená, že by vymizel. Ba naopak v posledních letech počet případů onemocnění stoupá a ohroženy jsou zejména novorozeci, u nichž ještě nebylo očkování provedeno. U nich je černý kašel život ohrožující chorobou.


Onemocnění má na svědomí bakterie Bordetella pertusis, jenž napadá výhradně člověka. K jejímu usídlení dochází výhradně v dýchacích cestách, kde se bakterie usadí na řasinkách zajišťujících odvod hlenu. Inkubační doba se pohybuje v rozmezí jednoho až dvou týdnů, poté se začne nemoc projevovat. Během své první fáze má příznaky jako běžné nachlazení. Dostavuje se teplota, rýma a kašel s chrapotem. Během tohoto přibližně 14 dní dlouhého období se bakterie rychle množí, čímž dochází k zhoršování kašle, který začíná být doprovázen hlasitým sípavým zvukem během nádechu. Nemocný trpí zejména na noční záchvaty kašle, jejichž intenzita se pohybuje od několika málo až po 50 záchvatů, po nichž může následovat zvracení. Přemnožené bakterie produkují jedovatou látku, tzv. pertusový toxin. Ten působí na organismus hned na několika rovinách. Na jedné straně zvyšuje propustnost kapilár, což se může projevit krvácením z nosu či pod spojivky. Tyto komplikace však během rekonvalescence sami odezní. Mnohem nebezpečnější je zvýšená citlivost na histamin. Ten odpovídá za vztahy svaloviny stěn průdušek. Působením toxinu se narušuje přirozený cyklus, což se projevuje pocity dušení, neboť se pacientovi nedostává dostatek vzduchu. U přibližně 10 % dětí má černý kašel těžký průběh a v takovém případě, se místo záchvatů dráždivého kašle může dostavit dočasná zástava dechu. Tato druhá fáze obvykle trvá 2 až 6 týdnu, přičemž dochází k pozvolnému ústupu návalů kašle.


Při podezření na černý kašel se na rozdíl od minulosti provádí hospitalizace jen ve vážných případech. Přesto je pro jeho vysokou infekčnost nutné dodržovat zásady izolace, zvláště žije-li nemocný ve společné domácnosti s kojencem. Základem léčby je včasné nasazení antibiotik. Je-li nemoc rozpoznána již během prvního stádia, lze jejich nasazením dosáhnout uzdravení ještě před vstupem do druhé, vážnější fáze. Pokud však černý kašel již naplno propukl, mírní antibiotika jeho průběh.