Příčiny vzniku kašle

Virová a bakteriální onemocnění
Řada běžných nemocí sebou přináší i příznak v podobě kašle. Ve valné většině se jedná o vlhký kašel doprovázený dalšími symptomy, jejich dalším společným jmenovatelem bývá zpravidla i horečka. Může se např. jednat o chřipku, zánět průdušek či zápal plic. Kašel se může dostavit i během rýmy, kdy se nosní sekret dostává do krku a dochází tak k podráždění dýchacích cest. V některých případech může kašel přetrvávat i po odeznění onemocnění. To mají na svědomí některé viry a bakterie, které se v oslabeném organismu usídlili. Povětšinou po určité době dochází k samovolnému odeznění.


bronchiálního astmata
Jedná se o neinfekční chorobu dýchacích cest vyvolanou alergickou reakcí. Vzniklí zánět způsobuje stažení plic, otoky sliznic a zvýšenou tvorbu hlenu. To se projevuje zhoršeným dýcháním, dušností, sípáním a suchým dráždivým kašlem. Ten se dostavuje zejména po zvýšené námaze a během noci. Vyvolán může být emočním vypětím a zejména kontaktem s alergenem.


Chronická obstrukční plicní nemoc
Toto onemocnění je velmi úzce spojeno s profesemi v prašném prostředí a inhalací cigaretového kouře. Plíce jsou dlouhodobým působením škodlivých látek poškozovány, což se začne projevovat tvorbou překážek (obstrukcí) ve ventilaci vzduchu. Společně s infektem dochází i hypertrofii hlenových žláz, což vyvolává nutkání k odkašlávání. Velmi typické je zvláště při ranním vstávání, kdy se organismus snaží zbavit veškerého hlenu nashromážděného během noci. Progresem onemocnění dochází k rozšiřování plicních sklípků, což vede až k zániku jednotlivých přepážek. Tím se začínají tvořit místa naplněná vzduchem a absencí plicní tkáně, tedy již nejsou schopny plnit svoji funkci. Nedostatečné zásobení kyslíkem se posléze projevuje na všech ostatních orgánech. U nemocných se ve větší míře objevují ischemická choroba srdeční, arytmie, infarkt a mrtvice. U CHOPN v posledních několika letech došlo ke strmému nárůstu počtu nemocných. V ČR si vyžádá kolem 2500 mrtvých ročně.


Karcinom plic
Nekontrolované bujení plicní tkáně je přisuzováno kombinaci hned několika faktorů. Podstatnou úlohu přitom hrají genetické predispozice a znečištění vzduchu, zejména potom cigaretovým kouřem. Přitom nesehrává ani tak podstatnou roli zda se jedná přímo o kuřáka či docházelo k tzv. pasivnímu kouření. Rakovina plic je nejčastější příčinou smrti v důsledku nádorového onemocnění, v ČR se ročně jedná přibližně o 5500 osob. Mezi typické příznaky patří dechová nedostatečnost, úbytek váhy a kašel, včetně vykašlávání krve.


Tuberkulóza
V dnešní době se již nejedná o příliš rozšířené onemocnění, avšak ještě v první polovině 20. století se jednalo o vážnou a smrtelnou chorobu způsobenou bakterií mykobakterium tuberculosis. Bakterie se sice množí relativně pomalu, zato však je velice odolná a bez pomoci antibiotik si imunitní systém dokázal poradit jen velice zřídka. Každý si pod touto nemocí představuje její typický průběh, kdy nemocný vykašlává krev, avšak k tomu dochází až v pozdějším stadiu, kdy došlo k narušení některé z cév. Potíže u tuberkulózy nevyvolává samotná bakterie, nýbrž náš vlastní imunitní systém, který ve snaze ji zahubit uvolňuje látky, jenž ničí i tkáň plic.